ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Build and Operate a Scalable Automation System with HPE and Red Hat Solution” [15 July 2021]

HPE ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Build and Operate a Scalable Automation System with HPE and Red Hat Solution” ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ไปกับโซลูชันที่จะเร่งสปีดการปฏิบัติงานให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

กำหนดการบรรยาย

หัวข้อ : Build and Operate a Scalable Automation System with HPE and Red Hat Solution

วิทยากร : Mr. Jaffar Khan, Red Hat Thailand และ Mr. Bordin Wangapai,Hewlett Packard Enterprise (Thailand) Ltd.

วันเวลา : พฤหัสที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ช่องทางการบรรยาย : Zoom Webinar

ภาษา : ไทย

Now IT environments become more sophisticated and more complicated, organizations are looking to add or increase automation to streamline administrative and

Source Link

Copied title and URL