Cisco ปิดดีลเข้าซื้อกิจการ Socio Labs เรียบร้อย เตรียมรวมเข้ากับ Webex

Cisco ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Socio Labs เรียบร้อย เตรียมรวมบริการเข้ากับ Cisco Webex

Cisco ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Socio Labs เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดย Socio เป็นผู้พัฒนา Platform จัด Event แบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบ Multi-session, Multi-track virtual, in-person และ Hybrid conference โดย Cisco ได้เผยว่าเตรียมจะนำบริการของ Socio Labs เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Webex ในเร็วนี้ โดยจุดเด่นที่คาดว่าจะเพิ่มเข้ามามีดังนี้
สามารถจัด Event ได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Virtual หรือ In-person โดยที่ไม่จำกัดขนาดของงานนั้นๆ
สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ปรับแต่งหน้าลงทะเบียน, การจำหน่ายบัตร, การทำโฆษณาแบบ Dynamic, การสร้าง Sponsor Booth, การสร้างกิจกรรม และการสร้าง Lead generation
สามารถเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมงานสัมนา, Sponsor และ Exhibitor โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความชอบขอ

Source Link

Copied title and URL