‘เอ็มเฟค’ ผนึก ‘ไอบีเอ็ม’ เดินหน้าสนับสนุนองค์กรไทยสู่ก้าวย่าง Digital Transformation

เอ็มเฟคจับมือไอบีเอ็ม ส่งโซลูชันไฮบริดคลาวด์ ดาต้า และเอไอ ช่วยองค์กรรับมือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพธุรกิจท่ามกลางวิถีใหม่ยุคโควิด-ดิสรัปชัน         
 
นายธนกร ชาลี (Chief Operating Officer) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (MFEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศอย่างครบวงจร  เปิดเผยว่า เอ็มเฟคในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของไอบีเอ็ม ได้ร่วมกับไอบีเอ็มในการนำเสนอโซลูชันเพื่อการรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน (Digital Transformation) และวิถีใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 (Covid Disruption) ที่ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
“ทางเราจะมุ่งเน้นเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าคลาวด์ที่ลูกค้ามี

Source Link

Copied title and URL