รู้จัก แอป Vajira@Home ของ “วชิรพยาบาล” ผู้ป่วยพบหมอได้จากที่บ้าน

สว่างจิต สุรอมรกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “Vajira @ Home” ไว้บนมือถือจะเป็นประโยชน์มากทั้งคนไข้และหมอ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL