จีนประกาศแบน Binance ปิดกันการเข้าถึงในทุกช่องทาง

... Binance ได้ ไม่ว่าจะเป็นในแอพพลิเคชั่น Binance บนโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ของ Binance ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากการเรียก API ถูกบล็อก
Source: google

Source Link

Copied title and URL