Vlog 53 : Set ระบบ Video Conference ห้องสตูดิโอ อาจารย์หมอ (สอนและคุยตอบคำถาม) ด้วย ZOOM MEETING

Vlog 53 : Set ระบบ Video Conference ห้องสตูดิโอ อาจารย์หมอ (สอนและคุยตอบคำถาม) ด้วย ZOOM MEETING วันนี้ผมมา Set ระบบ Video Conference ให้กับอาจารย์หมอวิวัฒน์ ซึ่งอาจารย์หมอจะใช้คลีนิคของอาจารย์เองเป็นสตูดิโอเลย เป็นการใช้ระบบ Conference (Zoom Meeting)
The post Vlog 53 : Set ระบบ Video Conference ห้องสตูดิโอ อาจารย์หมอ (สอนและคุยตอบคำถาม) ด้วย ZOOM MEETING appeared first on Asayhi Channel : รีวิวเดียวรู้เรื่อง.
Source: asayhi

Source Link

Copied title and URL