ยังรอ! ตรวจหา 'โควิด-19' ฟรี ที่ 'วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร' บางเขน 2 วันสุดท้าย

2564 ประชาชนยังคงมานอนรอ บ้างก็นั่งเล่นมือถือเพื่อรอเวลาเข้าตรวจาหาเชื้อโควิด-19 ฟรี หลังเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL