ครูยุค5Gไม่ยึดแต่หนุนใช้มือถือเรียน ใจดีเย็บกระเป๋าแจกนร.ทุกคน

หนองกี่บุรีรัมย์ ใจดีไม่ยึดมือถือ แต่เย็บกระเป๋าใส่โทรศัพท์แจกนักเรียน เผยโทรศัพท์จำเป็นต่อการเรียนการสอนยุคนี้ ที่ทำกระเป๋าให้เพราะมีแรงบันดาลใจลูกศิษย์เสียใจ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL