4 ค่ายมือถือ ร่วมมือ สธ. เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประสาน 4 ค่ายมือถือ AIS True dtac และ NT เปิดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใช้ช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยจะเปิดให้ลง ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL