ขั้นตอนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” ผ่าน 4 ธนาคาร

เลือกหลักทรัพย์ และเลือกชำระผ่าน K PLUS; ระบุบัตรประชาชน และเบอร์มือถือ แล้วกดปุ่ม “ยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS”; ตรวจความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวใน K PLUS ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL