Infor แจกฟรี Whitepaper ภาษาไทยในหัวข้อ “คัดเลือก Cloud ERP Partner อย่างไร ให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จ”

การเลือกคัดสรร ERP Partner ที่ดีนั้นมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการผลักดันให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี และใน Whitepaper ภาษาไทย “คัดเลือก Cloud ERP Partner อย่างไร ให้โครงการ ERP ประสบความสำเร็จ” นี้ก็ได้รวมเอาแนวทางการประเมินเลือก ERP Partner ที่ดีเอาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปศึกษากันได้ทันที
เอกสารฉบับนี้ จะสรุปถึง 3 ประเด็นสำคัญในการคัดเลือก ERP Partner ที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบ Cloud ERP เพื่อตอบโจทย์ของธุรกิจ ว่าควรจะเลือกผู้ให้บริการและเทคโนโลยีอย่างไรให้เหมาะสมต่อกัน
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เพื่อทำการดาวน์โหลด Whitepaper ได้ทันทีที่ https://go.techtalkthai.com/2021/07/infor-whitepaper-choosing-cloud-erp-partner/
Source: techtalkthai

Source Link

Copied title and URL