ควรหรือไม่หากจะซื้อ "iPhone 12" ในช่วงเวลานี้

ไม่อยากรอของใหม่แล้วเพราะเครื่องเก่าจะพัง. สำหรับคนที่ใช้งานมือถือเครื่องปัจจุบันแต่มีปัญหาเช่นการทำงานของเครื่องมันเริ่มไม่ดีแล้ว หรือมันพังจนไม่มีเครื่องใช้ ถ้า ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL