โซลูชันเดียว สำรองได้ทุกข้อมูลในโลก Hybrid Multicloud พร้อมป้องกันข้อมูลจาก Ransomware ด้วย IBM Spectrum Protect Plus จาก MSC

ในโลกยุค Hybrid Multicloud โจทย์หนึ่งซึ่งทุกองค์กรต้องเผชิญนั้นก็คือการยกเครื่องระบบ Backup และ Disaster Recovery ให้รองรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย และตอบโจทย์การใช้งานได้ในระยะยาว
IBM Spectrum Protect Plus คือโซลูชันสำรองข้อมูลที่ตอบโจทย์เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมเสริมความสามารถในการช่วยปกป้องข้อมูลที่สำรองเอาไว้จาก Ransomware ช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สำรองเอาไว้นี้จะกู้คืนได้เสมอเมื่อเกิดเหตุจำเป็น
ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ IBM Spectrum Protect Plus กันครับ
ใช้โซลูชันเดียวสำรองข้อมูลให้ได้มากที่สุด ช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้คืนข้อมูลสำเร็จในยามเกิดเหตุ
ในยุค Hybrid Multicloud เมื่อระบบต่างๆ ของธุรกิจองค์กรนั้นต้องกระจัดกระจายไปอยู่ทั้งภายในบริการ Cloud หลากหลาย, ระบบ Private Cloud และระบบ On-Premises ภายในองค์กร การออกแบบระบบสำรองข้

Source Link

Copied title and URL