อุตสาหกรรมการผลิตและการปรับตัวในยุคดิจิทัล ด้วยแนวคิดการผลิตจากญี่ปุ่น

ในธุรกิจการผลิตที่มีกระบวนการดำเนินงานคาบเกี่ยวต่อเนื่องกัน ความแม่นยำในแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญมาก เทคโนโลยีจึงเป็นตัวแปรหลักในยุคปัจจุบันที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในบทความนี้ ขอชวนทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับอุตสากรรมการผลิตมารู้จักกับแนวคิด และตัวอย่างโซลูชัน IT สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตจากงาน JRIT ICHI เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกนำไปประยุกต์กับธุรกิจในอนาคต 

IoT คือเครื่องมือ เป้าหมายคือการสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
หลายท่านคงทราบดีถึงความนิยมในเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้หลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพได้มาก โดยเทคโนโลยีที่ว่านี้จะเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร สินค้า วัตถุดิบ และระบบจัดการต่างๆ ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลสถานะความเป็นไปของสิ่งต่างๆภายในโรงงาน สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เฝ้

Source Link

Copied title and URL