เชื่อเป็น 'เจ้าแม่กวนอิม' ในเปลวไฟ เผาสาวใหญ่ร่างทรง-เซียนแห่ตีเลข

... ภาพเปลวเพลิงในถาดเก็บอัฐิใต้เตาเผา เป็นภาพหญิงสาวปริศนา ยกมือพนมมือขึ้นไหว้มองดูคล้ายกับ “เจ้าแม่กวนอิม” จึงนำโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บไว้.
Source: google

Source Link

Copied title and URL