ดีแทค ต่อยอดบริการใจดี ให้ยืมเงินสดได้สูงสุด 8 แสนบาท

... สมัครและติดตามผลการอนุมัติสินเชื่อโดยปกติทั่วไป และลูกค้างดีแทคที่ใช้มือถืออยู่แล้วได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันดีแทคมีฐานลูกค้าอยู่ 19 ล้าน ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL