Manfrotto Small Element ขาตั้งกล้อง 3 ขาราคาประหยัด แข็งแรง ตั้งนิ่งสำหรับถ่าย Video Call สอนออนไลน์

Manfrotto Small Element ขาตั้งกล้อง 3 ขาราคาประหยัด แข็งแรง ตั้งนิ่งสำหรับถ่าย Video Call สอนออนไลน์ คลิปนี้ผมมา Set ระบบ Video Conference ให้กับอาจารย์หมอวิวัฒน์ ซึ่งอาจารย์หมอจะใช้คลีนิคของอาจารย์เองเป็นสตูดิโอเลย เป็นการใช้ระบบ Conference (Zoom Meeting) เพื่อการเรียนการสอนให้ลูกศิษย์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆแล้วประมาณนึง
The post Manfrotto Small Element ขาตั้งกล้อง 3 ขาราคาประหยัด แข็งแรง ตั้งนิ่งสำหรับถ่าย Video Call สอนออนไลน์ appeared first on Asayhi Channel : รีวิวเดียวรู้เรื่อง.
Source: asayhi

Source Link

Copied title and URL