ข่าวปลอม! ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ มีการซื้อ-ขาย คิวฉีดวัคซีน AstraZeneca ราคา 1000 บาท

... ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรับลงทะเบียน on-site เฉพาะผู้สูงที่มี 75 ปีขึ้นไป และสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนได้ที่ 4 ค่ายมือถือ. วันนี้ (13 ก.ค.) ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL