[Guest Post] ไอดีซีและซิลเวอร์เลค เผยผลวิจัย 3E – Experience, Expertise และ Execution ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการทรานสฟอร์มคอร์แบงกิ้ง


งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ภาคธนาคารทรานสฟอร์มสู่ต้นแบบใหม่ใน 6 รูปแบบเพิ่มมากขึ้น ส่วนจะเป็นรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงกระตุ้น ความเร่งด่วน ความสำคัญ ความท้าทาย และระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
การทรานสฟอร์มของธนาคาร 40% เกิดความล้มเหลว เนื่องจากติดปัญหาทางเทคนิค และปัญหาด้านคน และการบริหารโครงการ ตัวอย่างเช่น การใช้งบประมาณเกินกว่าที่ตั้งไว้ การส่งมอบงานทั้งๆ ที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย การสูญเสียความมั่นใจ และเหตุผลอื่นๆ
จากผลวิจัยข้อมูลเชิงลึกภาคการเงินของไอดีซี (IDC Financial Insights) รายงานไว้ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นการทรานสฟอร์มระบบคอร์แบงก์กิ้งครั้งใหญ่ใน 6 ต้นแบบ โดยงานวิจัยดังกล่าว ซิลเวอร์เลค แอ็คซิส จำกัด (“ SAL”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้ว่าจ้างให้ไอดีซีเป็นผู้จัดทำ ซิลเวอร์เลค แอ็คซิส เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีซอฟต

Source Link

Copied title and URL