สดจากเยาวชน – ครูบุรีรัมย์หนุนเด็กๆ พกมือถือเรียนหนังสือ

ครูบุรีรัมย์หนุนเด็กๆ พกมือถือเรียนหนังสือ – ชาวเน็ตแห่ชื่นชมคุณครูสอนคหกรรม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เย็บกระเป๋าใส่โทรศัพท์แจกนักเรียน ระบุเป็นครูยุค 5G ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL