นิวนอร์มอล(รอบใหม่) นวัตกรรมสู้วิกฤต หลากหนทางเพื่อคุณภาพชีวิต

สว่างจิต สุรอมรกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “Vajira @ Home” ไว้บนมือถือจะเป็นประโยชน์มากทั้งคนไข้และหมอ ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL