เจ้าของร้านแซลมอนเตือนภัย ไรเดอร์ตีเนียน รับออเดอร์ทั้งที่ไม่ได้สั่ง!

... ยอด 638 บาท แต่ไม่ใช่ไรเดอร์ตัวจริง ไรเดอร์ตัวจริงมารับอาหารและให้ดูจากมือถือ จึงต้องทำอาหารให้ไรเดอร์ใหม่ทั้งหมด ร้านสูญเสียต้นทุนในสถานการณ์ที่ถูกบังคับปิด ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL