กทม.ไขข้อสงสัยประกาศปิดสถานที่ กิจการใน-นอกห้าง อะไรเปิดได้-ไม่ได้

ร้านขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมหรือร้านซ่อมมือถือ. 2.ร้านขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม. 3.ร้านช่อมรองเท้า ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL