เด็กพื้นที่ห่างไกลขี่รถ จยย. หาสัญญาณอินเทอร์เน็ต เรียนออนไลน์

... 10 คน จะรวมกลุ่มกันขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านไปตามเส้นทางทุรกันดารระยะทาง 4-5 กิโลเมตร เพื่อหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
Source: google

Source Link

Copied title and URL