แชร์ว่อน! จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1554 บาท ผ่านแอปฯ CRA SINOP มี 5เงื่อนไข

... มือถือเครื่องเดียวล็อกอินได้มากกว่า 1 บัญชี. 4.ผู้จองสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์ม จะต้อสละสิทธิการรับวัคซีนพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญมาตรา47 และต้องมีอายุ 18 ปี ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL