จัดการฐานข้อมูลที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ขององค์กร ด้วยโซลูชันด้านฐานข้อมูลของนูทานิคซ์

ข้อมูลของบริษัทเป็นขุมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีคุณค่า ซึ่งบริษัทต่าง ๆ สามารถจำแนกข้อมูล
เชิงลึกของลูกค้า และค้นพบกุญแจที่จะปลดล็อกความท้าทายต่าง ๆ จากข้อมูลเหล่านั้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางธุรกิจได้ ข้อมูลมีความสำคัญแซงหน้าแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไปแล้ว โดยจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่องค์กรให้ความสำคัญ กลายเป็นทรัพย์สินใหม่ที่มีมูลค่า ต้องได้รับการปกป้อง ใช้ให้เป็นประโยชน์ และใช้อย่างเหมาะสม ทีมงานด้านไอทีมีภารกิจสำคัญที่หนักและยาก ในการบริหารจัดการขุมทรัพย์นี้
ในขณะเดียวกันธุรกิจก็ต้องการยกระดับประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้น ต้องการความคล่องตัวมากขึ้น และต้องการความยืดหยุ่นแม้ว่าปริมาณข้อมูลจะเติบโตในอัตราสูงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน (เป็นหลักเซตตะไบต์) อย่างไรก็ตาม แม้จะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลดังที่กล่าวมา แต่สิ่งที่บริษัทต่าง ๆ คาดหวังไว้ก็ยังเป็นไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาโดยตลอด และยัง

Source Link

Copied title and URL