ออกกฏใหม่ YouTube แบนข้อมูลเท็จ คลิปโกหก เรื่องโลกร้อน

ต่อไปผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่ และ YouTube creators จะไม่สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ปฏิเสธการมีอยู่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับมนุษยชาติอย่างมากครับ
.
โดย Google และ YouTube ได้ประกาศนโยบายการสร้างรายได้ใหม่สำหรับผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณา และ YouTube creators ของ Google ซึ่งจะห้ามโฆษณาและสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ขัดแย้งกับความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการมีอยู่และสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ยกตัวอย่างเช่น
.
เนื้อหาที่อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นการหลอกลวงหรือ การหลอกอ้างว่าสภาพภูมิอากาศกำลังร้อนขึ้นแต่ยังต้องใช้เวลาอีกนานถึงจะส่งผลกระทบ และอ้างว่ากิจกรรมของมนุษย์ไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
.
Google กล่าวว่าจะใช้เครื่องมืออัตโนมัติและพร้อมทั้งการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ที่เป็นมนุษย์เ

Source Link

Copied title and URL