[Guest Post] เอสเอพี เปิดตัวกลุ่มผู้ใช้งานเอสเอพีจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย รุกขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม เตรียมพร้อมภาคธุรกิจรับมือกับทุกความท้าทาย


เอสเอพี เอสอี (NYSE: SAP) เปิดตัว Thailand SAP User Group (THSUG) หรือกลุ่มผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เอสเอพี สำหรับลูกค้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลและรวบรวมเครื่องมือทางดิจิทัลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใช้งานซอฟต์แวร์เอสเอพี และ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งานเอสเอพีในประเทศ

ปัจจุบัน เอสเอพี มีลูกค้ามากกว่า 440,000 รายทั่วโลกจากการส่งมอบโซลูชั่นและเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมายให้กับองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงรัฐบาลทั่วโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้าของเอสเอพีในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ เอสเอพีมีลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ต่างมองหาเครือข่ายที่จะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที

Source Link

Copied title and URL