นักวิเคราะห์ชี้ ไตรมาสแรกปี 2020 ผู้ให้บริการ Cloud ลงทุน Data Center เพิ่มขึ้น 3% องค์กรลงทุนลดลง 4%

synergy research DCI CIE Q120 600x364 1 - นักวิเคราะห์ชี้ ไตรมาสแรกปี 2020 ผู้ให้บริการ Cloud ลงทุน Data Center เพิ่มขึ้น 3% องค์กรลงทุนลดลง 4% เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Synergy Research Group ได้ออกมารายงานถึงแนวโน้มการลงทุนใน Data Center Infrastructure ทั่วโลกว่าลดลง 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2019 ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ COVID-19 แต่หากแยกส่วนการลงทุนแล้ว ผู้ให้บริการ Public Cloud นั้นมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นถึง 3% ในขณะที่ธุรกิจองค์กรนั้นกลับลงทุนน้อยลงถึง 4% และมีตัวเลขสถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้
Credit: Synergy Research Group
มูลค่าของตลาดภายในไตรมาสนี้รวมอยู่ที่ 35,800 ล้านเหรียญหรือราวๆ 1.074 ล้านล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งของตลาดองค์กรอยู่ที่ 63% และผู้ให้บริการ Public Cloud 37% และมีสัดส่วนของ Hardware อยู่ที่ 73% ในขณะที่ Software มีสัดส่วนอยู่ที่ 27%
ในตลาดองค์กร ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้นำนั้นได้แก่ Microsoft, Dell, HPE, Cisco และ VMware ตามลำดับ
ในตลาด Public Cloud ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้นำนั้นได้แก่ ผู้ผลิตในกลุ่ม ODM, Dell และ Microsoft ตามลำดับ โดยมี Inspu

Source Link

Copied title and URL