สรุปการทำงาน Neuralink ชิปฝังสมอง ใช้ควบคุมมือถือ บันทึกความทรงจำ และอาจอัปโหลดความคิดใส่หุ่นยนต์ได้

... (เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของรถ Tesla ที่สามารถใช้มือถือเรียกรถมาหาได้); ราคาเปิดตัวอาจสูงอยู่ระดับหนึ่ง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่ออุปกรณ์มีความนิยมมากขึ้น ...
Source: google

Source Link

Copied title and URL