ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี AIS 5G Digital Enterprise of the Future : from Possibility to Reality 25 มิ.ย. 2020

cover image 5G Digital Enterprise of the future without only for 1200x62... 600x314 1 - ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี AIS 5G Digital Enterprise of the Future : from Possibility to Reality 25 มิ.ย. 2020 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
AIS Business ขอเชิญลูกค้าองค์กรทุกท่านในวงการ IT และผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ใหญ่ประจำปี Virtual Conference “AIS 5G Digital Enterprise of the Future : from Possibility to Reality” ในวันที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13.00น. – 15.30น. เพื่อเจาะลึกกับเทคโนโลยี 5G สำหรับการนำไปใช้งานในภาคธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและวิสัยทัศน์จากผู้นำธุรกิจจากองค์กรชั้นนำที่มีต่อ 5G และการปรับตัวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีเช่น Edge Computing, IoT, AI, AR/VR โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้
AIS 5G Digital Enterprise of the Future : from Possibility to Reality
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 13.00 – 15.30
รูปแบบ: สัมมนาออนไลน์แบบ Live สด
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี: https://www.eventpop.me/e/9113/ais
5G กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมการสื่อสา

Source Link

Copied title and URL